lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KALENDARIUM

Gästföreläsning

Familjeföretagande som växer

Guido Barilla i öppen föreläsning om entreprenörskap

28 april 2015 kl. 18.00-19.00

Mässa

Trade Show 2015

Årets magisterstudenter i entreprenörskap visar upp sina projekt!

7 maj 2015 kl. 10.00-15.00

Övrigt

Diplomeringscermoni!

Magisterprogrammen i Entreprenörskaps avslutningscermoni

4 juni 2015 kl. 13.00-17.00