lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KALENDARIUM

Konferens

The 3rd University Start-Up Seminar

Presentations and discussions about research on networks and start-ups.

26 januari 2015 kl. 10.00-16.00

Seminarium

Ny seminarieserie: entreprenörskap, innovation och strategi

Samarrangemang av SKJ Centre for Entrepreneurship och Institutet för ekonomisk forskning.

27 januari 2015 kl. 10.30-12.00

Gästföreläsning

Jan Erik Solem först ut i seminarieserie

Ny seminarieserie i samverkan med Lundaekonomerna i vår.

27 januari 2015 kl. 16.00-18.00