lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tvärvetenskaplig projektutveckling

7,5 HP, Kvartsfart

För dig som vill använda din kunskap i praktiken och lösa utmaningar tillsammans med studenter från andra fakulteter.

Varför behövs projektutveckling i tvärvetenskapliga grupper?

Dagens arbetsliv innebär att hantera komplexa uppgifter, kräver förmåga att dela kunskap och arbeta framgångsrikt tillsammans med andra. Framgång handlar ofta om effektivt samarbete där olika kunskapsområden i kombination genererar kreativa lösningar. I ditt arbete kommer du att få arbeta i projekt tillsammans med personer med annan bakgrund än din egen och då är det nödvändigt att du kan samverka med andra. Det gäller oavsett om du ägnar dig åt juridik, naturvetenskap, medicin, ekonomi, teater, teknik, sociologi, musik, psykologi.

”Jag har lärt mig mer om hur det är att arbeta i nya projekt och att det inte alltid är tydligt. Det har samtidigt varit lärorikt att komma ut och möta företag som man kommer att göra efter kursen.”

Citat från kursutvärderingen HT2018

Efterfrågad i näringslivet

Denna kurs är en utveckling av av en modell som skapats vid NTNU i Norge. Företagen runt NTNU behövde anställda som kunde hantera tvärvetenskapligt grupp- och projektarbete. De studenter som genomgått kursen har blivit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, och kursen är numera obligatorisk för alla studenter vid NTNU. Konceptet har spridit sig till en rad andra nordiska universitet och nu erbjuder vi kursen i Lund. Vi ger dig nu möjlighet att skaffa dig de kompetenser som du behöver och som arbetsmarknaden efterfrågar!

Vad är projektutveckling?

Projektutveckling handlar om att utveckla något – det kan vara en egen affärsidé, ett nytt projekt inom ett företag, ett koncept eller en innovation inom kommunen, en process eller produkt inom vården, en ny cirkusföreställning, eller kanske ett nytt sätt att visualisera eller agera på någon av de globala utmaningarna. Gemensamt för alla dessa är att det krävs ett entreprenöriellt förhållningssätt och entreprenöriella metoder för att utveckla dem. Därför handlar kursen också om entreprenörskap.

Vad är entreprenörskap? 

Du får utveckla ett projekt

I kursen får du utveckla ett eget projekt, eller anta (och lösa) en utmaning från en existerande organisation, tillsammans med studenter från andra fakulteter. Med hjälp av gruppens samlade ämneskunskap och kompetens kan ni genomföra bättre projekt. Samtidigt får du möjlighet att bredda din egen kunskapsbas genom att lära från andra och förstå deras perspektiv. Målet är att du ska:

 • få verktyg och teori om projektutveckling och entreprenörskap

 • utveckla din förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig grupp och 

 • skaffa dig ett entreprenöriellt förhållningssätt

Gruppindelning

Vi sätter samman grupper baserat på (utan inbördes ordning) 

 • om du väljer att jobba med ett eget eller en extern organisations projekt
 • matchningen mellan kompetenser och utmaningar som finns att fördela
 • gruppstorlek om 3-5 studenter med olika ämnesmässig bakgrund

Kursens uppbyggnad

Kursen är poänggivande (7,5 hp) och går på kvartsfart under höstterminen. Upplägget består av e-lärandemoduler, lektioner, workshops och handledning av grupparbetet. Vi startar med workshops där projektidén utvecklas och förfinas. 

E-lärandemodulerna genomförs individuellt och tar upp följande teman: 

 1. Att se möjligheter
 2. Processer från idé till verklighet 
 3. Gruppens utveckling och gruppdynamik 
 4. Intressenter
 5. Resursanskaffning
 6. Kommunikation

Parallellt med att du genomför e-lärandemodulerna arbetar du i din grupp med projektet. Ni har tillgång till handledning under processens gång. Kursen avslutas med att projekten presenteras för intressenterna. Workshops kommer att förläggas till sen eftermiddag för att undvika krockar med övriga studier. Närvaro vid workshops och presentationer krävs.

Examination

Examinationen består av genomförda e-lärandemoduler och en komplett skriftlig projektrapport. När du slutfört kursen får du, utöver dina poäng, ett diplom.

Förkunskapskrav

Du måste ha tagit minst 60 hp i ditt huvudämne för att bli antagen till kursen.

 

Sidan kommer att uppdateras efterhand som mer information tillkommer.

 

Kontakt

Marie Löwegren
Universitetslektor

marie.lowegren@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 73 26
Rum: Alfa1:1057

Marie Löwegren

Ansökan

Eftersom kursen är tvärvetenskaplig sker ansökan på olika sätt beroende på vilken institution du studerar vid. Klicka på länken för din fakultet/institution eller ditt program för mer information.

Företagsekonomi FEKL21 

Humaniora -  HTXH03

Informatik - INFG01

Juridikum - JUTE01

Medicinska fakulteten - VMFX80

Naturvetenskap - MNXD01

Citat från tidigare kursdeltagare

"Jag har lärt mig väldigt mycket om entreprenörskap vilket jag kommer att nyttja hela livet."

”Få personer från olika bakgrund kan täcka väldigt många områden”

”Kul att få en möjlighet att driva sitt eget projekt”

”Kursen har varit intressant, kul att riktiga projekt är involverade”

”Mycket bra att vi tvingades att praktisera det som vi lärde oss i modulerna”

”Arbetet blev uppdelat över en längre tid vilket gjorde att arbetsbördan blev jämn över hela kursen”

”Mycket bra och informativa videos”

”Modulerna för varje moment var välskrivna och tydliga”

”Panelen (vid slutseminariet) var bra och ställde vettiga frågor”

Filmmaterial inom kursen

Videon innehåller intervjuer med följande personer som är verksamma inom stödsystemet och/eller området entreprenörskap i Skåne och vidare:

 • Arne Hansson, Ideon Open
 • Lina Boreson, Smile Incubator
 • Mia Rolf, Ideon Science Park
 • Ola Svedin, Mobile Heights
 • Katarina Scott, Future by Lund
 • Lars Tilly, Innovation Skåne
 • Pelle Gavell, Ideon Innovation
 • Linus Wiebe, LU Innovation
 • Johan Olsén, Almi
 • Jeanette Andersson, Minc
 • Jan-Erik Bengtsson, Tillväxt Malmö
 • Alex Esser, Connect Sverige
 • Joakim Grina, Sopact
 • Solomon Akele Abebe, Sten K. Johnson Center för entreprenörskap


Filmerna som används inom ramarna för kursen har skapats med bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn. 

Sagt om kursen