lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

ENTA70 Entreprenörskap och projektledning, 15 HP

”Samhället har förändrats, nu jobbar nästan alla i olika projekt och företag måste ständigt utvecklas. Därför behövs kunskaper i entreprenörskap och projektledning för de flesta tjänster. Dessutom kan man ju skapa sin egen framtid om man kan lite entreprenörskap.” Marie Löwegren - kursansvarig

 

Personer som har förmågan att skapa och förverkliga nya idéer har alltid varit de som drivit samhället framåt. Idag sätter de allra flesta organisationer – från privata företag till offentliga myndigheter – stort värde på de medarbetare som ser nya möjligheter och bidrar med nya tankar. 

 

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att starta ett eget företag eller leda projekt inom eller utom befintliga organisationer.

 

Målsättningen med kursen är att du som student ska få både teoretiska och praktiska kunskaper inom flera olika aspekter av entreprenörskap och projektarbete. Du kommer lära dig att skriva en välstrukturerad affärs- eller projektplan samt grunderna i försäljning och marknadslansering.

 

Du kommer också få en djupare teoretisk förståelse för entreprenörskapet som en individuell och social process, samt möjligheten att utveckla din egen initiativkraft, såväl som din personliga kreativa förmåga.  

Behörighetskrav: Kursen är en fristående kurs öppen för studenter från alla fakulteter med minst 30 högskolepoäng eller ECTS. 

 

 

Kursplan och litteraturlista

Kursen ges på höstterminen

 

Marie Löwegren
Universitetslektor

marie.lowegren@fek.lu.se

Marie Löwegren

Caroline Andrén – Student

"Jag fick en nyttig introduktion till vad jag behöver behärska i projektledarrollen och en rolig termin med projektteamet. Kursen har praktiskt arbete som en stor styrka och gav mersmak för projektledarskap!"