lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Wackes AB

Presentation

Wackes AB är ett ledande företag inom profilprodukter. Företaget hjälper kunder att använda sig av profilprodukter effektivt och säkerställer att profilprodukterna är i linje med företagets övriga marknadsföring.

Wackes AB garanterar att profilprodukterna produceras på bästa möjliga vis enligt de riktlinjer som gäller och är certifierade enligt ISO 14001 och ISO9001 samt följer direktiven i FNs Global Compact.

Företaget är verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Frankrike, USA och Kina.

Mer information finns på Wackes hemsida.