lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktikprogram

kommer inte att genomföras under läsåret 2020/2021

Lyft ditt företag och utveckla din organisation genom att medverka i vårt praktikprogram.

Magisterstudenterna i entreprenörskap som läser spåret Corporate Entrepreneurship and Innovation genomför under sitt utbildningsår ett uppdrag på ett värdföretag, med avsikt att utveckla såväl studentens innovationsförmåga som organisationens affärsutveckling.

Praktikprogrammet ger den studerande skarp arbetslivserfarenhet av organisationers reella utvecklingsfrågor.

Som värdorganisation får du flera fördelar genom en medverkan i praktikprogrammet:

  • inflöde av nya kunskaper inom innovation affärsutveckling
  • möjliga lösningar på organisationens affärsutmaningar
  • tillgång till motiverade och kompetenta potentiella medarbetare

 

Praktikperioden pågår januari–maj och kontakten med studenterna sker på engelska. Läs mer om praktikens upplägg och genomförande och välkommen att kontakta Lottie Olsson Norrsén vid intresse av att medverka i programmet.

Om praktikprogrammet

Läs mer om programmet i vår broschyr om praktikprogrammet.

Internship programme - Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Kontakt

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21