lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Avslutade internationella projekt och samarbeten

Utbildningssamarbeten

Vår handlingsorienterade pedagogik uppskattas vilket exempelvis märks i samarbetet mellan Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och The Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) 2012-2016. Samarbetet har resulterat i utvecklingen av ett internationellt Masterprogram i entreprenörskap i Arusha, Tanzania.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship fick medel beviljade inom EU-samarbetet Tempus för att genomföra ett utbildningssprojekt 2013-2015 med titeln Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine. Projektet, som centret koordinerade, syftade till att utveckla samarbeten med universitet i Ukraina, Polen, Portugal och Storbritannien.

För att uppmuntra svenska studenter att lära sig mer om innovationsklimatet som snabbt utvecklas i Kina, och för att få egna praktiska erfarenheter av att utveckla nya affärsidéer i ett dynamiskt land inbjuds studenter från Lunds universitet att komma till Shanghai för att utveckla sina affärsidéer. Projektet är en gemensam satsning av Lunds universitet (Lund), Zhejiang University (Hangzhou), iQubator (Shanghai), DreamTown (Hangzhou) och Wuzhong International Innovation Park (Suzhou). Läs mer om Yangtze River Delta Summer Entrepreneurship Camp!