lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

The Entrepreneurial Society of Lund University

The Entrepreneurial Society of Lund University (ESLU) är ett nätverk där profiler från näringslivet samt forskare och studenter knutna till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship träffas för att medverka i kunskapande och lärande.

Den 13 mars 2013 startade vi officiellt The Entrepreneurial Society of Lund University.

The Entrepreneurial Society of Lund University (ESLU) syftar till att skapa och sprida kunskap i, om och för entreprenörskap. Vi bjuder därför endast in personer som antingen är (eller har varit) entreprenörer själva, tillhör ett entreprenöriellt företag, forskar och utbildar inom entreprenörskap eller är studenter på en entreprenörskapsutbildning. Vi vill utveckla ESLU till ett forum där vi gemensamt ökar entreprenörers, företagares, studenters och forskares kunskap och konkurrenskraft.

 

The Entrepreneurial Society of Lund University arrangeras av Stiftelsen Entrepreneurship in Lund i samarbete med Handelsbanken. 

The Entrepreneurial Society of Lund University

Kontakt

Är du intresserad av att vara med i The Entrepreneurial Society of Lund University?

Kontakta oss gärna!

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21