lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

”Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund University skall bli ledande i Europa avseende kunskapsutveckling och -förmedling med syftet att stärka entreprenörskap och entreprenörer”.

I början av 2000-talet inledde Lunds universitet en omfattande satsning på områdena entreprenörskap och innovation.  Ett led i denna satsning var bland annat ett internationellt magisterprogram i entreprenörskap som välkomnade sin första kull av studenter 2007.

Våren 2011 donerade Sten K. Johnson 20 miljoner kronor till verksamheten. Donationen möjliggör mer långsiktiga satsningar och att bygga upp en bestående entreprenörskapsverksamhet i form av ett samlat centrum för entreprenörskap vid universitetet.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship invigs 23 januari 2012. Vid invigningen knöts band istället för att klippas av dåvarande rektor Per Eriksson, tillsammans med en av studenterna vid centret och Sten K. Johnson, för att illustrera de band som genom centret knyts mellan akademi och näringsliv.

I flikarna till vänster hittar du mer information om centret och dess verksamhet samt en presentation av Sten K. Johnson. Du kan också läsa mer om varför vi tycker det är så viktigt med entreprenörskap och vad vår pedagogiska idé går ut på.