lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Workingpaper publicerat om effekterna av invandring på ekonomisk tillväxt

Publicerad: 2018-06-13

En litteraturstudie som undersöker aktuell akademisk forskning kring effekterna av migration på tillväxt, produktivitet, innovation och handel.

Rapporten är en delstudie inom Tillväxtanalys ramprojekt Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens? som pågår 2017–18.

Claudio Fassio, forskare på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship har nyligen publicerat en rapport för Tillväxtanalys, om immigrationens påverkan på ekonomisk tillväxt tillsammans med Olof Ejermo, universitetslektor vid Lund universitet. Fassio och Ejermo var inbjudna av Tillväxtanalys att presentera rapporten på Näringsdepartementet i Stockholm den 13 april. 

Effekterna av invandring på ekonomisk tillväxt - en litteraturstudie

Immigration har positiva effekter på länders produktivitet och ekonomiska tillväxt. Högt utbildade immigranter tenderar dock att vara viktiga för att åstadkomma dessa effekter. Litteraturen visar att immigranter stärker Sveriges internationella handel samtidigt som Sverige kan gå miste om vissa positiva effekter av immigration på innovation. För att Sverige även i framtiden ska vara attraktivt för experter från andra länder kan det vara nödvändigt att ändra utformningen av den svenska expertskatten.

Mer om rapporter på Tillväxtverkets webbplats.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik.