lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utmaningarna med innovationspartnerskap

Publicerad: 2018-04-03

Hur kan företag samarbeta kring innovation?

Anna Brattström har studerat frågor som hur internpolitik påverkar externa innovationspartnerskap, hur förtroende mellan företag byggs upp, bryts ner och repareras över tid och under vilka förutsättningar innovation bör vara ”öppen” – och när det är bättre att vara ”stängd”. Hennes artikel är publicerad i senaste numret av MGMT (Management of Innovation & Technology) och behandlar tre viktiga lärdomar från detta arbete.