lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Prisregn!

Publicerad: 2017-11-22

Stolta vinnare vid årets RENT konferens!

Som Europas största entreprenörskapskonferens lockade RENT hela 260 deltagare från 26 olika länder världen över. Konferensens syfte var att lyfta entreprenörskapsforskningens relevans och innefattade frågor så som: Vilken forskning om entreprenöskap behövs? Hur kan representanter för stat, region och kommun arbeta tillsammans med entreprenörer och forskare för att skapa mer relevant kunskap? och Hur kan den kunskap som finns användas på ett bättre sätt i samhället?  

Under konferensens gång tilldelades flertalet deltagre priser. Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship är särskilt stolt över att presentera prisvinnarna Ziad El-Awad och Anna Brattström för ISBJs "Challenging the conventional wisdom in Entrepreneurship" för deras paper "Dysfunctional heterogenity: a process model of learning in cognitively heterogeneous teams" och Tanya Kolyaka som tilldelades ECSBs "Best case award" med caset "Pulling by bootstraps".