lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NICE projektuppdatering: e-learningutbildning och sommarkurser

Publicerad: 2018-05-04

Ett transnationellt projekt inom entreprenörskap och interkulturell kompetens, som involverar sju europeiska universitet, som ska resultera i en e-learningutbildning och en sommarkurs 2019 och 2020.

Det första transnationella mötet i Edinburgh, Skottland.

Projektet kombinerar två olika inlärningsmetoder som ger studenternma möjlighet att utveckla och tillämpa sitt entreprenörskap och interkulturella kompetenser på globala och samhälleliga utmaningar genom att samarbeta i (virtuella) transnationella team. Detta görs genom att skapa en e-learningutbildning där studenterna kan förbättra sina färdigheter genom en online-verktygslåda och moduler samt möjlighet att delta i en sommarkurs. Under det första året (2019) kommer sommarkursen att äga rum vid University College Dublin i Dublin, Irland. Sommarkursen 2020 kommer att hållas vid University of Salamanca i Salamanca, Spanien.

Sten K. Johnson Center for Entrepreneurships involvering

Lunds Universitets och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship:s främsta bidrag är att leda och utveckla entreprenörskapsprogrammet och verktyget för NICE-projektet tillsammans med University of Salamanca i Spanien.

Ett träningsprogram och verktygslåda i entreprenörskap

Utbildningen kommer att komplettera forskningsledda och teoretiska moment med ett tydligt fokus på utveckling av praktiska färdigheter för att applicera kunskapen på en verklig global utmaning. Den kommer att skräddarsys för studenter som både har  företagserfarenter med sig, men också de studenter utan erfarenhet av att driva företag, för att skapa en livlig och dynamisk miljö som kommer att berika lärandet genom att utnyttja tvärvetenskaplig kunskap inom gruppen.

Åtta europeiska universitet samarbetar

  • University of Padova, Italien
  • University of Amsterdam, Nederländerna
  • Göttingen University, Tyskland
  • University of Salamanca, Spanien
  • University College of Dublin, Irland
  • University of Edingburgh, Scottland
  • Alexandru Ioan Cuza University, Rumänien
  • Lund University, Sverige

 


Projektet samfinansieras av EU:s program Erasmus+.

OM NICE

The Network for Intercultural Competence to facilitate Entrepreneurship (NICE), är ett studentcentrerat projekt som syftar till att hjälpa studenter att uppnå sin potential och utveckla nya färdigheter inom entreprenörskap och interkulturell kompetens för att ytterligare stärka deras anställbarhet.

NICEs hemsida

KONTAKT

Selina Voss, projektkoordinator (till och med 25 maj 2018). 
selina-marie.voss@fek.lu.se

Jasna Pocek, projektkoordinator (efter den 25 maj 2018). 
jasna.pocek@fek.lu.se