lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärprocesser i nya företag

Publicerad: 2017-06-30

Lärande: individuellt, i team och i organisation

Ziad El-Awad och Diamanto Politis vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds universitet har tillsammans med Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, publicerat ett konceptuellt paper med titeln Entrepreneurial learning and innovation: The critical role of team level learning for the evolution of innovation capabilities in technology-baed ventures. 

Syftet med artikeln är framförallt att förklara hur lårprocessen på gruppnivå knyts samman med individuellt lärande och lärande på organisationsnivå inom nybildade företag i teknologisektorn. i artikeln koncepbtualiseras hur inviduella erfarenheter blir institutionaliserade på organisationsnivå genom interaktion, konversation och dialog.

Artikeln är publicerad i International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research.

Artikeln finna att läsas i sin helhet här.