lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grattis till Gustav Hägg som doktorspromoverades 25 maj!

Publicerad: 2018-05-28

Foto: Eva Hägg.

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Mer om Doktorspromotionen 2018.