lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fem år av entreprenörskap – vi har bara sett början

Publicerad: 2017-01-20

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet har firat jubileum. Tack vare ännu en donation kan den framgångsrika verksamheten fortsätta.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship firar fem år. Foto: Stina Johannesson

Trial and error. Inga universallösningar. Men framför allt gynnas entreprenörskap av att vi inte stigmatiserar och straffar misslyckanden.

Diamanto Politis var en av talarna när Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship firade sitt femårsjubileum. Hon är forskare vid centret och lektor på Företagsekonomiska institutionen, och pratade om entreprenöriellt lärande:
– Bakslag och misslyckanden är tillfällen för att dra lärdomar, och tack vare dem röra sig framåt.

Auditoriet fick lyssna till entreprenörskapsprofessorn och grundaren Hans Landströms berättelse om bakgrunden till centrets födelse – som firades 2012 genom att dåvarande rektor för Lunds universitet, en studentrepresentant och donatorn Sten K. Johnson tillsammans knöt en knut för att markera att akademi och näringsliv gemensamt skapar förutsättningarna för entreprenörskapscentret.
– Vi såg att det behövdes individer som kunde kommersialisera goda innovationer, och ville hjälpa till att skapa de förutsättningarna, berättade hans Landström.
– De här åren har resulterat i 142 vetenskapliga publikationer, vi har haft 2 655 studenter varav 255 på masternivå, 67 mentorer, 23 företag som tagit emot praktikanter och 101 gästföreläsare, konstaterade centrets föreståndare Marie Löwegren.

Till sin stora glädje kunde hon annonsera ytterligare en donation – efter den ursprungliga från Sten K. Johnson som täckt de första fem åren.
– Vi ser fram emot skapa ännu mer kunskap och ännu fler entreprenörer.

Under eftermiddagen fick de firande även höra entreprenören Lena Apler, programföreståndaren Joakim Winborg, forskarna Craig Mitchell och Caroline Wigren, alumnen Christine Dahlman Jacobsen, samt panelsamtal med alumnerna Wiebke Lachmann (Probi) och Catrine Rosengren (HD Sydsvenskan), internshipföretagsrepresentanterna Fabian Skärvad och Anna Andrys från Probi, och Janne Lundqvist från Axis – allt modererat av Yasemin Arhan Modéer. Därefter fick deltagarna mingla till tonerna från ett band under ledning av Christian Tellin som spelade på 3D-printade instrument.