lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Boksläpp av professor Hans Landström!

Publicerad: 2017-12-20

Hans Landström, professor i företagsekonomi vid Sten K. Johnson Center for Entrepreneurship har släppt en bok i ämnet finansiering av entreprenöriella företag.

Foto: Paulina Hultman

Boken ”Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance” diskuterar en rad av de finansiella problem som nya entreprenöriella företag kan tänkas ställas inför. Boken utgår från den förändrade karaktären på de entreprenöriella företag som vi ser idag. ”Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance” behandlar ett antal centrala finansiella begrepp för att förstå det finansiella beslutsfattandet i entreprenöriella företag, den finansiella kontextens betydelse och statens möjligheter att finansiellt stimulera entreprenörskapet. Men framförallt fokuserar boken på efterfrågan på finansiering från entreprenörernas sida, samt utbudet av olika former av kapital såsom bankfinansiering, venture capital, affärsänglar och crowdfunding.

“This book is outstanding and provides an excellent review of the study of entrepreneurial finance. It is research-based and expands our understanding of the application and adaption of traditional financial techniques to the management of new and growing ventures. The book takes the perspectives of both capital providers and entrepreneurs, with significant attention being devoted to the financial decision-making behaviors in entrepreneurial firms. Overall, this book is a must-read and offers a comprehensive and critical discussion of knowledge on the fundamental topic of entrepreneurial finance"- Dirk De Clercq, Brock University, Kanada.