lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Rådgivande kommitté

Den rådgivande kommittén bidrar med rådgivning och idéer för att utveckla verksamheten vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.

Nedan presenteras medverkande i kommittén genom exempel på deras nuvarande uppdrag:

Ordförande

 • Christer Thordson, grundare av Legal Edge AB. Styrelseledamot Avicii Music AB och Stiftelsen Fryshuset. Föreläsare Leiden University, Nederländerna. Tidigare Chefsjurist IKEA Group

Ledamöter

 • Anders Berglund, grundare av AlgoTrim AB, styrelseordförande InfraSight Labs AB, styrelseledamot Mistbase AB
 • Anders Holm, grundare av Aqilles Invest. Nu VD för Motala Verkstad Group AB. 
 • Charlotta Falvin, styrelseordförande LTH, styrelseledamot i diverse börsbolag inom tekniksektorn
 • Claes Kinell, ordförande Muirfield Invest AB
 • Christine Dahlman Jacobsen, centeralumni, medgrundare och marknadschef NattaroLabs
 • Diamanto Politis, docent vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
 • Nina Lundberg Sellberg, VD HIP Health Innovation Platform AB, adjungerad professor i e-hälsa vid Karolinska institutet
 • Lisbeth Barchan, verksamhetsansvarig för Sten K Johnsons stiftelse

Adjungerade ledamöter

 • Eric Hamilton, fundraiser, Lunds universitet
 • Thomas Kalling, föreståndare Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship