lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

New Firm, Bootstrapping Behaviors, and Outcomes Over Time: Understanding the individual perspectives

Seminarium

Tanya Kolyaka, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, ger sitt mellanseminarium New Firm, Bootstrapping Behaviors, and Outcomes Over Time: Understanding the individual perspectives.

Handledare är Joakim Winborg och Hans Landström, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Caroline Wigren-Kristoferson, Ekonomihögskolan, och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
28 januari 2019
13:15–15:00

Lokal

Ideon Alfa1:1072
Scheelevägen 15B
223 63 Lund