lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

A multi-voiced story of the good organization

RP-seminarium

Anna Stevenson, forskarstuderande i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium A multi-voiced story of the good organization.

Handledare är Caroline Wigren-Kristoferson och Jens Rennstam, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Tommy Shih, Ekonomihögskolan, och Lena Olaison, lektor vid Copenhagen Business School.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

OM HäNDELSEN

Tid: 22 maj 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: Alfa1:1072, Scheelevägen 15 B, Lund