lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Diplomeringsceremoni – Magisterprogrammet i Entreprenörskap och innovation

Övrigt

Vi avfirar våra studenter som under året studerat Entreprenörskap inom våra master´s program New Venture Creation och Corporate Entrepreneurship and Innovation med en festlig avslutningscermoni i Palaestra, Lundagård.

Programcheferna Diamanto Politis och Joakim Winborg inleder ceremonin. Deltar gör även personal vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och mentorer som varit aktiva under året. 

Vi välkomnar familjer och vänner att delta i firandet!

OM HäNDELSEN

Tid: 2 juni 2017 kl. 14.00-16.00

Plats: Palaestra hörsal, Universitetsplatsen i Lundagård